Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.
Lähettäessään yhteystietoja ilmoituslomakkeen kautta, henkilö hyväksyy että sähköpostiosoite luovutetaan yrityksen Yrityspalvelu Balanssin Heidi Tiiton käyttöön. Käytöstä vastaa Heidi Tiitto, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain hyödyllisen tiedon jakamiseen.

 

Yksityisyys ja tietosuoja
Yrityspalvelu Balanssin asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.
 pyhajarvipalvelee.fi-sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

 

Rekisterinpitäjä
Yrityspalvelu Balanssi (y-tunnus: 2068887-7)
www.yrityspalvelubalanssi.fi
Heidi Tiitto puh. 040 7298 035
Sähköposti: heidi(at)yrityspalvelubalanssi.fi
Rekisterin nimi
Yrityspalvelu Balanssin sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Yrityspalvelu Balanssin asiakkaan ja Yrityspalvelu Balanssin välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään siten, että Yrityspalvelu Balanssi noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.
Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on hyödyllisten asioiden tiedottaminen ja jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.
Rekisteröityjen ryhmät
          1. a) Henkilö on ilmoittanut omat yhteystietonsa ilmoituslomakkeen kautta verkkosivuilla www.pyhajarvipalvelee.fi ja samalla hyväksyy että Yrityspalvelu Balanssi saa lähettää ilmaisen uutiskirjeen tiedottamista varten.
Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Nimi
Sähköpostiosoite

 

Tietolähteet
Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

 

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Yrityspalvelu Balanssin ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

 

Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Yrityspalvelu Balanssin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

 

Yrityspalvelu Balanssi on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.
Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Heidi Tiitolle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Yrityspalvelu Balanssi oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön Yrityspalvelu Balanssin asiakasrekisterin yhteyshenkilölle Yrityspalvelu Balanssin postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia Yrityspalvelu Balanssin asiakaspalveluun. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Heidi Tiitolle, ks. yhteystiedot yllä.